Gwasanaeth

Gwasanaeth

Ein Gwasanaethau

Er mwyn gwasanaethu anghenion defnyddwyr yn well, gwneud gwaith da wrth arwain y defnydd o wasanaeth ôl-werthu amserol, rydym yn cadw at ysbryd "pob un sy'n mynd ar drywydd boddhad cwsmeriaid o ansawdd uchel, o ansawdd uchel, at y diben." Yn seiliedig ar yr egwyddor o "wasanaeth ystyriol ac ansawdd cynnyrch dibynadwy", rydym yn gwneud yr ymrwymiadau canlynol i ddefnyddwyr

Ansawdd

1. Mae gweithgynhyrchu a phrofi'r cynhyrchion yn cwrdd â'r safonau cenedlaethol.

Proffesiynol

2. Profir y cynhyrchion gan bersonél profi proffesiynol i sicrhau bod dangosyddion y cynhyrchion yn cwrdd â'ch gofynion.

Ar ôl Gwerthu

3. Os oes problemau ansawdd yn y cynhyrchion a ddarperir gennym o fewn y cyfnod gwarant, rydym yn barod i gymryd yr holl gyfrifoldebau.